Tapahtuman oletuskuva

Roolini ammattimaisena käyttäjänä

16.8.2022

Verkkokoulutus

Ammattimainen käyttäjä on merkittävä toimija lääkinnällisten laitteiden onnistuneessa käytössä ja turvallisuudessa. Mitä ammattimaisen käyttäjän tulisi tietää lääkinnällisistä laitteista ja rooliinsa liittyvistä vaatimuksista?

Lääkinnällisten laitteiden ammattimaisen käyttäjän määritelmän alle kuuluu suuri määrä erilaisia julkisia ja yksityisiä toimijoita sekä yksilöitä. Ammattimaisia käyttäjiä ovat esimerkiksi erilaiset terveydenhuollon toimintayksiköt, veripalvelu- ja kudoslaitokset, kehitysvammaisten erityishuollon toimintayksiköt sekä terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka ammattia harjoittaessaan käyttävät lääkinnällistä laitetta tai luovuttavat niitä potilaan käyttöön.

Ammattimaisilla käyttäjillä on merkittävä vastuu lääkinnällisten laitteiden turvallisesta käytöstä potilasturvallisuuden varmistamiseksi sekä esimerkiksi käytettävien laitteiden ylläpidosta, henkilöstön koulutuksesta ja vaatimustenmukaisista hankinnoista. Ammattimaisella käyttäjällä tulee myös olla nimetty ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilö, joka tuntee terveydenhuollon laitteita koskevan säätelyn.

Tämä Roolini ammattimaisena käyttäjänä -verkkokoulutus tarjoaa tietoa ammattimaisten käyttäjien vaatimustenmukaisen ja vaikuttavan toiminnan kannalta oleellisista aiheista lääkinnällisiin laitteisiin liittyen. Koulutus antaa eväitä ammattimaisen käyttäjän roolin haltuunottoon.

 

Ilmoittautumiseen

 

Koulutuksen käytyäsi

  • Tunnet ammattimaiselle käyttäjälle lainsäädännössä asetetut vaatimukset
  • Tiedät, mitä ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilön toimenkuvaan kuuluu ja mitkä ovat vastuuhenkilön nimeämiseen ja vastuisiin liittyvät velvoitteet
  • Olet perehtynyt ammattimaiselle käyttäjälle olennaisiin aihepiireihin lääkinnällisiin laitteisiin liittyen, kuten vaaratilanteista ilmoittamiseen ja seurantajärjestelmään
  • Olet saanut tietoa toiminnan ja turvallisuuden kehittämisen tueksi omassa ammattimaisen käyttäjän organisaatiossasi

 

Kenelle koulutus on suunnattu

Koulutus on suunnattu ammattimaisen käyttäjän roolissa toimiville organisaatioille ja yksilöille, esimerkiksi:

  • terveydenhuollon toimintayksiköt, veripalvelu- ja kudoslaitokset, hammashoitolat, hoivakodit, kehitysvammaisten erityishuollon toimintayksiköt sekä asiasta kiinnostuneet terveydenhuollon ammattihenkilöt

Koulutus soveltuu erityisesti ammattimaisten käyttäjien vastuuhenkilöille sekä asiantuntijoille, joiden työtehtäviin lääkinnälliset laitteet liittyvät läheisesti ja jotka ovat mukana kehittämässä niihin liittyviä toimintaperiaatteita.

 

Koulutuksen sisältö

Tarkempi koulutussisältö päivittyy tälle sivulle.

 

Kouluttajat

mari-min-rajattu.jpg (429 KB)

Mari Tikka
Kliininen asiantuntija
mari.tikka@clinipower.fi

 
Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Hinta
Määrä

Syötä alennuskoodi
148,00 € (+ALV 24%)

Määrä:


Syötä alennuskoodi
118,00 € (+ALV 24%)

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:  

16.8.2022

Päättyy:  

19.12.2022

Tapahtumapaikka

Verkkokoulutus


Lisätiedot

Clinipower Finland Oy

events@clinipower.fi